Belçika Turistik Vize

Belçika Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar Nedir?

Belçika Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Belçika turistik schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;

Belçika Vize Başvuru Formu Nedir?

* Belçika Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Belçika Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.

 Pasaport  İçin Gerekli Hususlar Nelerdir?

Belçika Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Belçika turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 

Fotoğraf Özellikleri Nelerdir?
 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Belçika Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Belçika turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.


Fotokopi İçin İstenilen Özellikler Nelerdir?

Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*Belçika Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Belçika Turistik Vize


Kişinin Maddi Durumunu İspat Eden Belgeler Nelerdir?

*Belçika turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Belçika Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Belçika turistik vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

Belçika Vize Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

*Belçika Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Belçika Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Belçika Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Belçika Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Belçika'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Belçika Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

Belçika Turistik Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Belçika Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Belçika vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Belçika seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

Kişinin  Bağlı Bulunduğu Kuruma Ait  Belgeler Nelerdir?

*Vergi levhası; Belçika vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Belçika vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; Belçika turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Belçika Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.


Kişinin Çalıştığını Gösteren Belgeler Nelerdir?

Belçika vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

Belçika  Vize Türü Nedir?

Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişilerin seyahat amacını belli eden durum vize türünü ifade etmektedir. Belçika’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgileri içeren belgeler istenir. Belçika turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Belçika'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Belçika dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Belçika turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Belçika seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Belçika’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Belçika’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.


Belçika Schengen Turistik Vizesi için Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

*Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika’da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.


Aşağıdaki Unvanlara Sahip Olan Kişilerin Ek olarak Hazırlaması Gereken Belgeler Nelerdir?

Belçika turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Belçika turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Belçika turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Belçika turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

Belçika Turist Vize İçin Talep Edilen Ek Belgeler Nelerdir?

*Belçika turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Belçika turistik vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Belçika turistik vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Belçika vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

 

Belçika Konsolosluğu Vize

Duyurular

Belçika Konsolosluk Çalışma Saatleri 2023

Belçika Türkiye Konsolosluk çalışma saatleri: 09. 00 - 12.30 / 13.15 - 16.30 ...
2023-03-16 12:59:29

Belçika Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecektir

Türkiye’de hizmet veren Belçika’nın temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötür...
2020-12-17 12:47:10

Belçika Başkonsolosluk Görev Bölgeleri

Belçika İstanbul Başkonsolosluk görev bölgesi illeri,  Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ,Bursa,Yalova,Balıkesir,İ...
2020-12-17 11:49:09

Belçika Ankara Konsolosluk Yetki Alanları

ANKARA – ADANA – ADIYAMAN – AFYON – AĞRI – AKSARAY – AMASYA – ANTALYA – ARDAHAN – ARTVİN – AYDIN – BARTIN – BATMAN – B...
2020-12-17 10:35:49
Tüm Duyurular
Belçika Turistik Vize